ERABILERAKO BALDINTZA OROKORRAK ETA IZAERA PERTSONALEKO DATU-BABESEKO POLITIKA

 

Datu babesaren politika

Honako web orri hau www.restaurantenineu.com IXO RESTAURACIONen zerbitzuen eta produktuen berri ematea dute helburu nagusitzat.

IXO RESTAURACION , SLk bere gain hartzen ditu datu pertsonalak babestearen arloko legezko betebeharrak, Europar Parlamentuaren 2016/679 Erreglamenduan eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluan jasotako datu pertsonalen trataerari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko legezko betebeharrak.

Datu trataeraren erantzulea

Erabiltzaileak bere datuak eskatzen zaizkion moduan eman nahi dituen erabakitzeko (esanbidez, askatasunez eta bere borondatez) informazio egokia izan dezala da IXO RESTAURACIONen nahia. Alde horretatik, erabiltzaileari jakinaraziko zaio jasotako datuen trataeraren erantzulea izango dela IXO RESTAURACION (egoitza: San Sebastián – Donostia, Zurriola 1, 20002 eta CIF B20659280 (helbide elektronikoa: responsablelopd@restaurantenineu.com) eta  enpresa lankideak.

IXO RESTAURACIONek jakinarazten du fitxategiaren arduraduna eta titularra dela, haren kudeaketa hirugarren bati esleitzeko aukera alde batera utzi gabe. Erabiltzaileek berariazko baimena ematen diote aukera horri.

Beren lana egiteko erabiltzaileen datuak baliatzeko beharra duten langileek bakarrik dute haietarako sarbidea. Datuak babesteko edo/eta gure segurtasun politikak urratzen dituen edozein langilek diziplina zigorra jaso ahal izango du, kaleratzea edo akzio zibilak eta/edo penalak barne.

Datu trataeraren helburua

Datuak jaso eta tratatuko dira honako helburuekin:

a) Erabiltzaileek eskatutako zerbitzua behar bezala kudeatzeko.

b) Erabiltzaileen parte-hartzeari buruzko informazioa izatea, helburu estatistikoekin.

c) Erabiltzaileei IXO RESTAURACION edo/eta enpresa lankideen produktuen eta zerbitzuen berri ematea.

d) Langileen hautespen prozesuetan edo proiektuen proposamenetan bere parte hartzea kudeatzea

Aurkakoa adierazi ezean, inprimakietan biltzen diren datuak beharrezkoak eta nahitaezkoak dira webguneko zerbitzuak edo dagokion web orriko ataleko zerbitzuak baliatzeko. IXO RESTAURACIONek ezingo ditu nahitaezko datuak ematen ez dituztenak erregistratu.

Erabiltzaileak egiazko datuak, zehatzak eta osoak jarriko ditu inprimakietan, eta ez baditu behar bezala betetzen, edota datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edo eguneratu gabeak ematen baditu, bere gain hartu beharko ditu horrek eragindako kalteak.

IXO RESTAURACIONek fitxategi automatizatuan jasotako datuen inguruan indarrean den legediak ezartzen duen sekretu betebeharra betetzera behartzen du bere burua.

 

Erabiltzaileen eskubideak

Interesatuak edo bere ordezkariak, bai eta gurasoek zein tutoreek, edonoiz egikaritu ahal izango dute datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, aurkaritzarako, trataera mugatzeko edo datuen mugikortasunerako eskubidea. Horretarako, idazki bat zuzendu beharko zaio IXO RESTAURACIONari, aurrez adierazitako helbideetara, erabiltzailearen nortasuna adierazita; webgunearen bidez, postontziko helbidera jakinarazpena bidalita responsablelopd@restaurantenineu.com. Beti ere, bere nortasuna bermatzen duen dokumentu bat erantsiz eta erabili nahi duen eskubidea adieraziz.

Datuak gordetzeko epea

Datu pertsonalak gordeko dira, datuen tratamenduaren helburuaren irizpidea jarraituz eta ez dira ezabatuko interesatuak horrela adierazi arte.

 

© IXO RESTAURACION S.L. Eskubide guztiak erreserbatuta.